Email đến bạn bè bài viết:

Nhà hoạt động Trần Thị Nga đối mặt ‘bản án có chỉ đạo’


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)