Email đến bạn bè bài viết:

Bản Tuyên cáo v/v ông Lê Đình Lượng bị đánh đập, bắt giam trái pháp luật tại Nghệ An


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)