Email đến bạn bè bài viết:

HRW kêu gọi Nhật áp lực CSVN ngưng đàn áp các nhà yêu nước


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)