Email đến bạn bè bài viết:

Cựu TNLT Nguyễn Văn Túc bị bắt cóc trên đường


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)