Email đến bạn bè bài viết:

Trên mức cùng quẫn là sự khốn nạn


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)