Email đến bạn bè bài viết:

Đơn thư phản đối của linh mục và gần 2000 giáo dân xứ Yên Hòa – FrontLine Defenders lên tiếng


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)