Email đến bạn bè bài viết:

Cạn tiền, giảm biên chế, mở ra xáo trộn gay gắt


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)