Email đến bạn bè bài viết:

Đàn áp phong trào dân chủ và chuyến đi VN của ông Trump


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)