Email đến bạn bè bài viết:

Ngày làm việc thứ nhất tại Quốc Hội Âu Châu của chiến dịch "Ngưng Đàn Áp"


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)