Email đến bạn bè bài viết:

CSVN tiếp tục sửa luật hợp thức hóa sai phạm của Formosa


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)