Email đến bạn bè bài viết:

Phản đối CSVN không cho luật sư tham gia bào chữa cho cac thành viên Hội Anh Em Dân Chủ


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)