Thích Viên Định

Bản lên tiếng của Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất

(Thích Viên Định) - Trong 7 tháng đầu năm 2017 này, đồng bào Việt nam chúng ta đã chứng kiến những biểu hiện thoái trào của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu khi nhà cầm quyền Hà nội liên tiếp phạm những sai lầm về đối nội và đối ngoại. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc (...) (7/08/2017)


Tổ Quốc đang bị xâm lăng - Thế lực thù địch của Dân tộc đã công khai lộ diện

(Thích Viên Định) - Hơn 1000 năm Bắc thuộc và rất nhiều lần đem quân đánh phá biên giới nước ta, nay đã sang thế kỷ 21, cuộc xâm lăng vẫn còn tiếp diễn, rõ ràng thế lực thù địch Bành trướng Bá quyền Đại Hán Bắc kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm và thường xuyên nhất của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, thế lực thù địch Đại Hán lại ẩn nấp dưới (...) (29/07/2011)


Tại sao thành phần trí thức Việt Nam vẫn tiếp tục bị tù tội?

(Thích Viên Định) - Cuộc chiến ở Việt Nam chấm dứt đã 35 năm, vậy mà đất nước, mọi mặt, vẫn chậm tiến. Kinh tế vẫn sút kém, không theo kịp các nước trong khu vực; văn hoá, đạo đức, xã hội ngày một suy đồi; trộm cắp, cướp giật, tiếp tục gia tăng; tham nhũng, hối lộ đã trở thành quốc nạn. Bên cạnh đó, nạn ngoại xâm, thế lực thù địch Bắc phương, (...) (6/02/2010)


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tiếp Tục Bị Đánh Phá

(Thích Viên Định) - Nguy hại hơn, nhà cầm quyền còn dùng các tổ chức tôn giáo quốc doanh này để tiếp tay, hậu thuẩn, duy trì chế độ độc tài, tiếp tục kéo dài ách thống trị lên dân tộc. Riêng những người mạnh dạn, ủng hộ Giáo hội dân lập, truyền thống, thuần túy tôn giáo như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), không chịu cúi (...) (18/04/2008)


Nhận định về vấn đề Dân Chủ Đa Nguyên

(Thích Viên Định) - Đã 60 năm trôi qua, nhưng Việt-nam vẫn chưa giải quyết được vấn đề của mình. Trong khi các nước như Liên-xô và Đông-âu cũ, họ đã mạnh dạn chấp nhận từ bỏ những quyền lợi riêng tư của cá nhân, đảng phái nhất thời, để vì lợi ích chung của cả quốc gia, dân tộc, nên đã vĩnh viễn loại bỏ được căn bệnh nhức nhối của thế kỷ 20 trên (...) (31/03/2005)