Ý kiến độc giả:

Cá chết, tội phạm và giải pháp

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

21/06/2016 @ 20:34

Đảng và Nhà nuớc biết rõ hơn ai về biến cố cá chết, biển chết này. Một mặt Trung cộng lừa đảo bằng 14 chử vàng và 4 tốt. Mặt khác TC giăng bẩy, sẵn sàng sập khi thấy CSVN muốn ngã về phia Mỹ. Dù tiền mua đất rẻ mạc, thời hạn thuê dài tận 70 năm nhưng với túi tiền bí mật dành riêng cho Đảng kếch xù. CSVN tham tiền đun đầu vào bẩy sập của bọn Trung Cộng. Tình thế cho thấy: nay là lúc TC ra tay như đã ra tay tai các đỏa của Philuật tân. Formosa chỉ là cái cớ để TC mang toàn bộ chất độc của cả nước TQ đem đổ vào biển VN trong khi các sự cố tình tiếp diễn không ngừng duới:

- Đảng+nhà Nuớc CSVN không công bố nguyên nhân cá chêt đồng thời ngăn cản Hoa Kỳ giúp tìm nguyên nhân.

- Đảng+nhà nuớc CSVN khủng bố trấn áp biểu tình và những ai dám lên tiếng.

- Đảng+nhà nuớc CSVN cho đ/v CS tắm và ăn cá để xúi giục dân ăn cho chết (12 nguời dân ăn cá đã chết.

Đó là nhưng lý do đủ nói lên Đảng và Nhà nuớc CSVN chính là thủ phạm cấu kết với ngoại bang tàn hại đất nuớc và nhân dân một cach không thể chối cải. Mong hàng ngũ tri thức nghiên cứu phản ứng tức thơi và dài hạn.

- Tammy Nguyen