Ý kiến độc giả:

Vu cáo Việt Tân, Nguyễn Phú Trọng âm mưu gì?

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

18/04/2017 @ 13:33

Rất mong việt tân hoạt động mạnh mẽ hơn nữa ở Việt Nam , cùng hợp sức lật đổ CSVN vì một nền dân chủ

- Linh

1/02/2017 @ 02:11

Mong Viêt tân về nước hoạt động mạnh hơn nữa để người Việt có nền dân chủ

- Người Việt

30/01/2017 @ 00:54

Hay quá hay và sác thực với hiện tại người dân luôn phải hứng chịu những hậu quả vật chất nặng nề cả vật chất tinh thần. Họ cần quan tâm của quan chức nhà nước vào cuộc, vậy trên thực tế họ đã làm được gì cho người dân của chúng ta vẫn chỉ là con số 0 tròn.

- miss hoàng

25/11/2016 @ 05:35

hay viet rat hay

- ong be

5/11/2016 @ 04:03

bà con 4 tỉnh miềm trung khổ quá, vì vậy không còn cách nào khác là phải tự mình cứu lấy mình thôi phải đứng lên yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa (vì tương lại của 4 tỉnh nhà) và phải có đền bù thiệt hại thỏa đáng đến các hộ dân chứ đừng ăn chặn của dân là sẽ đền tội đấy, phải làm bằng mọi cách cho biển 4 tỉnh này sạch trở lại chứ đừng như trec no beun mà không ai còn dám đến.

- tú mỡ

1/11/2016 @ 00:06

Vu cáo Việt Tân, Nguyễn Phú Trọng âm mưu gì??? Dễ hiểu quá đi thôi! Trước khi Đẳng Cộng-Sản dẫy chết "Nguyễn Phú Trọng Lú" phải rằng cố nói một câu trước khi nhắm mắt nghìn thu! là tao chết tại vì Đảng Việt-Tân nó cứ giúp dân-nghèo, rồi chỉ dẫn-chúng biểu tình đời "Human Right", và cá chết tại formosa cút khỏi Việt-Nam? Mà tại tao không hề biết làm cái gì cả đó thôi? Tao đã lú lẫn nhiều rồi! Thằng Thập Cẩm Bình cứ bắt tao phải làm, nếu không nó sẽ cắt cổ tao! Bố-Mẹ ơi! cứu con với Bố-Mẹ ơi! Mang con theo với!

- saigon city VN