Ý kiến độc giả:

Khi công an giết dân trở thành vấn nạn Quốc gia

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

9/05/2017 @ 01:59

Vâng, bài viết rất hay, ai nói cũng rất giỏi. Thế thì các vị có cách nào lật đổ "nó" không? Hay chỉ biết ngồi nhà hô hào suông? Các vị ở ngoại quốc, có gì CS cũng không "sờ gáy" được. Chúng tôi dân đen thấp cổ bé họng, mạng sống bản thân và gia đình mong manh trong ách nô lệ của chúng nó, cật lực làm lụng để cống nạp cho chúng nó mong yên thân đến cuối đời thôi.

- Du Phong

5/01/2017 @ 18:00

Khi công an giết dân trở thành vấn nạn Quốc gia: Hãy nhìn những hình ảnh người dân vội tội chết dưới tay bọn Công-An CSVN.

1- Việt-Nam Cộng-Hòa: người dân sống Hạnh-Phúc. Muốn làm gì cũng được Chính-Phủ giúp đỡ đến nơi đến chốn. Tự-Do là đó! Human Right là đó!

2- Cộng-Sản Việt-Nam: người dân sống không Hạnh-Phúc. Muốn làm gì cũng phải trình báo Chính-Phủ? Đã vậy còn bị các Ông Cao Cấp tịch thâu hết đất đai bán cho bọn Ngoại bang để làm giàu. Hãy nhìn Ông Nông Đức Mạnh ngồi ghế bằng vàng? Tiền & sương máu của người dân Việt-Nam đó phải không?

3-Giặc Tàu đang xâm chiếm nước Việt-Nam: Ông Trọng Lú, Dũng, Sang, Quốc-Hội, Quân-Đội, Công-An: các ông có biết không? Hay chỉ có tài nói sạo phải không? Giết dân vội tội phải không? Không gắm giết chết hết bọn Thập-Cẩm Bình? mạng Thành-Bình, Yên-ổn, Cá không chết hàng ngàn còn nữa?

4- Đừng làm "người máy" cho bọn CSVN? Hãy bảo vệ người dân nghèo đói! Giết chết hết bọn bán nước hại dân đi! Trả lại sự sống Yên-ổn cho dân nghèo nhé!

- saigoncity