Ý kiến độc giả:

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hết thời

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:



Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

1/02/2017 @ 02:06

Tôi là một người dân miền Bắc,tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất. Vì vvậy tôi chỉ biết về Việt nam cộng hoà qua sách vở... Dù chính quyền luôn tuyên truyền VNCH là xấu, nhưng tôi nhận thấy thế hệ sinh từ năm 1974 Lại đây phần nhiều có một chút tự hào về VNCH khi so sánh với nước lân bang.

Nhiều người nói người miền Bắc là CS họ sai rồi Bắc hay Nam đều như nhau, đều muốn có cuộc sống ấm no hạnh phúc và dân chủ, đều có lòng yêu tổ quốc như nhau cả. Có điều người miền Bắc thì đến 99% muốn tổ quốc thống nhất dưới một chính quyền, Việt nam vốn đã nhỏ bé rồi mà lại bị chia cắt thành những tiểu quốc nhỏ bé thì còn gì để đối trọng với những nước mà VN cho là nước nhỏ nhu Lào Cămpuchia...chứ nói gì tới Trung quốc,Tháilan...

Tôi nói như vậy có nghĩa VIỆT TÂN sẽ thành công nếu biết khai thác tâm lý của nhân dân 2 miền. Chế độ 1 đảng sẽ phải thay bằng đa đảng, các đảng phi cộng sản muốn hoạt động có hiệu quả ở Việt nam thành công va một ngày nào đó được tranh cử chính quyền thì nhất thiết phải có cách tuyên truyền đặc biệt như luôn nói về lòng tự hào dân tộc, sự đoàn kết Việt nam thống nhất không phân biêt nam bắc (thế hệ trẻ muốn VN là một) ngôn từ trên Web site của Việt tân phải sát với tiếng Việt trong nước cả về ngữ pháp cũng như cách nói.

Tôi thấy ban biên tập của Việt tân dùng từ ngữ chưa chuẩn ngữ pháp hay bị ngược khi đọc có cảm giác như đang đoc trang tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Trung quốc hoặc của Nga... chứ không phải của người Việt thậm chí không chuẩn bằng BBC.Hơn nữa khi nói đến các vị lãnh đạo trong nước phải dùng từ ông này bà kia cho lịch sự không nên dùng từ thô tục thể hiện mình là chính thống.

Xin cảm ơn Việt tân cho tôi góp ý kiến mong Việt Tân được người dân ủng hộ và có số đảng viên bằng hoặc hơn Đảng CSVN.

- Người Việt