Ý kiến độc giả:

Quốc gia khởi nghiệp!

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

1/02/2017 @ 17:59

Quốc gia khởi nghiệp! Nguyễn Xuân Phúc đừng mang trò "Kỉ Đột" ra làm gì nữa? Dân chúng Việt-Nam đã chán cảnh sống nghèo đói, dối trá của CSVN rồi nhé! đều là bọn không học-thức bỏ tiền mua chức vị, bằng cấp, v.v...Năm Đinh-Dậu là năm đánh dấu sự thay đổi mới ! Vua Quang Trung vẫn còn sống trên đất nước Việt-Nam! Hãy chờ xem sự thay đổi mới nhé ? Người Ái-Quốc Việt-Nam sẽ lấy lại Quê-Hương Việt-Nam thay đổi chế độ Tự-Do. Bọn Cộng-Sản Tàu & CSVN sẽ không còn trên Quê-Hương Việt-Nam. Chúng mày sẽ không kịp mặc quần-áo mà bỏ chạy sang Tàu cầu cứu nhé? Đảng Việt-Tân là một trong những Người-Ái-Quốc Việt-Nam đó!

- saigoncity