Ý kiến độc giả:

Đánh dấu 35 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

8/03/2017 @ 13:52

Đúng thế, ngày 8 tháng 3 là ngày đánh dấu 35 năm chúng ta đã dựng cờ chính nghĩa. Đối với tôi, không bao giờ tôi quên được ngày này, ngày mà cá nhân tôi và một số bạn bè tôi đã tiếp tục cuộc đấu tranh chính nghĩa dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hoàng Cơ Minh và người bạn rất thân của tôi là Ngô Chí Dũng.

- vũ đăng khuê