Ý kiến độc giả:

Chính quyền tổ chức biểu tình đấu tố Linh mục giáo xứ Quỳnh Lưu

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

7/05/2017 @ 21:57

Việt cộng đang diễn tuồng chó của bầy chó tạp chủng, Việt Tân nên lên tiếng về cái trò rất chó của bầy cẩu Pắk Bó bán nước hại dân nầy.

- Thang Nguyễn