Ý kiến độc giả:

Anh Cự bị cho nghỉ hưu

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

18/05/2017 @ 14:00

Cho em hỏi thông tin vụ fomusa

- kuem

14/05/2017 @ 02:35

Đảng sai đảng xin lỗi dân. Dân sai dân đi tù

- hoangnguyen