Ý kiến độc giả:

Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nói chuyện tại Atlanta

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

27/07/2017 @ 08:35

Chức TBT (Secretary General) nên được thay thế bằng tổng thư ký (General Secretary), vì người Việt quá hãi hùng với TBT LD, TBT ĐM, TBT NPT. Đó là nổi ám ảnh kinh hoàng.

- nguoi trong nuoc