Ý kiến độc giả:

Việt Nam sẽ thụt lùi khi không còn Google và Facebook?

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

15/11/2017 @ 13:41

Ý kiến cá nhân. Theo em nghĩ đảng cộng sản sợ bị dân lật đổ. Vì nếu cho sử dụng các trang Facebook, Youtube, Google, dân sẽ biết được những điều mà cộng sản làm do dân tìm hiểu và Share lên.

- Hưng