Ý kiến độc giả:

CSVN lại dự trù tăng tuổi hưu

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

1/02/2018 @ 02:58

Hãy ủng hộ cho việt nam có tuổi hưu nam là 70 và nữ là 65 đi. Có như thế mới giúp cho nhà nước tốt và giúp cho đảng mau đi đến tiến trình như sấm trạng đã nêu. Bởi lách chỗ nầy thì sẽ xì chỗ khác.

26/01/2018 @ 01:34

Nguy cơ vỡ quỹ là do hơn 83000 tỷ đã bị bảo hiểm xã hội tham nhũng đem ra ngoài cho vay tràn lan lấy lãi chia nhau cho một nhóm lợi ích cuối cùng không thu hồi được, nợ xấu, mất trắng đã được báo chí phanh phui nhưng ko ai phải chịu trách nhiệm gì và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bên cạnh đó bộ máy của bộ máy của bảo hiểm xã hội Việt Nam rất cồng kềnh,ngồi chơi không mà lương rất cao so với mặt bằng chung.

- Ngo