Thông Cáo Báo Chí Số 7

Việt Tân|07/12/2007|Thông Báo|
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 7 tháng 12 năm 2007

Thông Cáo Báo Chí Số 7

v/v Công an CSVN gán ghép đảng Việt Tân nhờ người đưa vũ khí vào Việt Nam

Ngày 6 tháng 12, tờ báo Công An Nhân Dân của CSVN, đã đăng tin ông Lê Văn Phan thú nhận rằng vũ khí mà công an CSVN nói là đã phát hiện trong hành lý của ông, là do người của đảng Việt Tân nhờ đem về.

Trước sự việc này, đảng Việt Tân:

- Một lần nữa xin khẳng định rằng ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh không phải là đảng viên của đảng Việt Tân, cũng như không có bất kỳ một quan hệ hay liên lạc nào với đảng Việt Tân.

- Phủ nhận hoàn toàn những lời vu khống của nhà cầm quyền CSVN. Tất cả những điều mà công an CSVN công bố qua cái gọi là lời khai của ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh đang bị họ bắt giữ và thẩm cung là hoàn toàn vô giá trị.

- Khẳng định rằng việc giam giữ ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh, không cho phép Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tiếp xúc sau hai tuần, thẩm vấn và bắt ép cung khai những điều không có thật… là những hành động đi ngược với những tiêu chuẩn pháp lý và nhân quyền mà các quốc gia trên thế giới đều công nhận.

- Chân thành chia xẻ những khó khăn của ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh, cũng như mối lo âu của gia đình và thân nhân. Khi nào ông bà còn nằm trong tay của bạo lực, trấn áp, những việc làm mà ông bà phải tuân thủ trong hoàn cảnh bị áp bức, đe dọa là những điều khó tránh khỏi và có thể hiểu được.

Đảng Việt Tân chủ trương góp phần cùng đại khối dân tộc đấu tranh cho một nước Việt Nam thực sự Tự do và Dân chủ nhằm tạo điều kiện cho công cuộc Canh Tân Đất Nước. Chủ trương này được tiến hành bởi những phương thức đấu tranh đối đầu bất bạo động ngay trên đất nước Việt Nam trong nhiều năm qua.

Những chương trình phát thanh của Đài Chân Trời Mới và tài liệu cổ xúy phương thức đấu tranh bất bạo động đã được Việt Tân nỗ lực quảng bá đến nhiều người nhằm trình bày tại sao đối đầu bất bạo động là cần thiết cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam hiện nay. Đây cũng chính là nội dung của tờ truyền đơn mà các đảng viên và thân hữu Việt Tân đang bị CSVN giam giữ đã sử dụng. Đảng Việt Tân đã chính thức công bố toàn bản văn của truyền đơn đó trong buổi họp báo vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ cũng như đã đăng tải trên trang nhà www.viettan.org

Sau ngày 17 tháng 11 cho đến nay, nhiều ngàn truyền đơn vẫn được các đảng viên Việt Tân tại Việt Nam tiếp tục phổ biến đến đồng bào, các cơ quan ngoại giao và truyền thông quốc tế. Chúng tôi vẫn đang tiếp diễn nỗ lực này, vì đó là một nhu cầu tất yếu.

Trước sự kiện nhà cầm quyền CSVN sử dụng các cơ quan truyền thông công cụ của đảng xuyên tạc và vu cáo các hoạt động của đảng Việt Tân là khủng bố, qua những thủ thuật tạo dựng những chi tiết, dữ kiện giả trong lời khai của những nhân sự của đảng Việt Tân, dàn dựng ra “nhân chứng”, “vật chứng” là ông bà Phan-Thịnh cùng khẩu súng và 13 viên đạn, gán ghép lời khai man về sự liên hệ giữa ông bà và đảng Việt Tân vào lúc gần đây v.v…, nay đảng Việt Tân một lần nữa thách đố nhà cầm quyền CSVN công khai phổ biến đầy đủ những truyền đơn gọi là “tang chứng”, trong dạng nguyên thủy không sửa đổi thêm thắt, trên tất cả các phương tiện truyền thông, truyền hình tại Việt Nam để rộng đường dư luận.

Ngày 7 tháng 12 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

- Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892
- Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470 1678

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước