HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT TÂN

Global Voices Summit: Tự Do Thông Tin – Tự Do Ngôn Luận

Nguyễn Hoàng Thanh-Tâm|04/12/2017|

Hội nghị được tổ chức mỗi hai năm một lần để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những kỹ thuật liên quan đến truyền thông nhằm mục đích cổ võ và hỗ trợ các hoạt động tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do biểu đạt ý kiến...

Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

Các tổ chức NGO|16/10/2017|

Ngày 16 tháng 10, 2017 Một liên minh nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đang hiệp lực kêu gọi NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP tại Việt Nam. Việt Nam đang phải đối [...]

Boston tưởng niệm 30 năm Anh Hùng Đông Tiến

BBT Web Việt Tân|30/08/2017|

Vào chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng Tám 2017, cơ sở đảng Việt Tân tại thành phố Boston đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 năm Anh Hùng Đông Tiến tại Hội trường ST Gregory, [...]