THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thư Đầu Năm Bính Thân 2016

Lý Thái Hùng|06/02/2016|

Thư Đầu Năm Bính Thân 2016 Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam   Kính thưa đồng bào, Thấm thoát một mùa Xuân mới – Xuân Bính Thân – lại về trên khắp thế gian. Kể [...]

Thư Đầu Năm Ất Mùi 2015

Đỗ Hoàng Điềm|18/02/2015|

Thư Đầu Năm Ất Mùi 2015 Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam Kính thưa đồng bào, Năm 2015 đánh dấu 40 năm kể từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam áp đặt sự cai trị [...]