Tưởng niệm Ngày Trường Sa 14-3

BBT-WebVT|13/03/2014|Bình Luận|

Đảng Việt Tân kính tưởng niệm 64 người con của Mẹ Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988 chống lại quân Trung Quốc xâm lược.
BBT-WebVT