January 5, 2007

Giống giống… quen quen

Saparmurat Niyazov Vào ngày 21/12/2006, ông Saparmurat Niyazov, Tổng thống của nước Cộng Hòa Turkmenistan qua đời khi mới chỉ 66 tuổi. Thực tình mà

Báo Tự Do Ngôn Luận Số 18

Báo Tự Do Ngôn Luận số 18, ngày 01 tháng 01, 2007. Tiếng nói của người dân Việt Nam đòi quyền tự do thông tin,