October 25, 2007

Con Rắn CSVN Tự Lột Xác?

Con rắn là một loài bò sát có tiến trình phát triển sinh tồn theo chu kỳ những mùa nhất định của thiên nhiên mà