July 23, 2010

Hãy cứu ngay hai cháu Hằng Thúy

Vụ mua dâm nữ sinh ở Hà Giang là biểu hiện tột cùng của đồi bại. Một thầy Hiệu trưởng cưỡng dâm nữ sinh vị