January 9, 2014

Đối phó với cảnh sát giao thông

Thời gian vài năm trở về trước người ta thấy xuất hiện trên mạng một số video quay những trường hợp cảnh sát giao thông