August 15, 2015

Dĩ vãng chẳng còn gì cho ăn mày

Trong lúc cơn lũ liên tục hàng ngày, hàng giờ — của hàng triệu cán bộ công nhân viên quắc mắt chờ “phong bì”, của