January 19, 2016

Một cuộc ra mắt không giống ai

Được chuẩn bị từ tháng 8/2015, Hội Giáo Chức Chu Văn An (tạm gọi là Hội Giáo chức) chúng tôi đã lên kế hoạch ra