March 14, 2018

Lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng đồng thời mang theo nhiều hệ lụy. Ảnh bizlive.vn

Khách du lịch Trung Quốc đang tàn phá Việt Nam

Cần phải dự báo và quy hoạch chiến lược phát triển du lịch tập trung vào các thị trường khách cao cấp để khai thác, xúc tiến thị trường. Chứ không nên chạy theo phong trào du lịch bình dân kiểu Trung Quốc, ham lợi trước mắt mà quên lợi ích lâu dài.

Gạc Ma: Đầu súng đảng treo

Trong những năm vừa qua, người dân từ Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác bày tỏ lòng biết ơn và tưởng niệm các chiến sĩ tại Gạc Ma thường bị nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí đàn áp, bắt bớ.