March 29, 2018

Hàng ngàn tấn củ cải bị người nông dân nhổ bỏ vì không bán được, rớt giá. Ảnh: vneconomy.vn

Giải cứu nông sản hay giải cứu tư duy quản lý nhà nước?

Hơn lúc nào hết, ngay từ bây giờ, nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam cần một cuộc giải cứu bao trùm là giải cứu tư duy quản trị và sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp “giải cứu” chỉ là giải pháp tình thế và không bền vững.

Về phiên xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

Đảng Việt Tân tố cáo trước công luận việc đưa 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) ra tòa án sơ thẩm vào ngày 5 tháng 4 là hành động chà đạp nhân quyền và là thủ đoạn của chế độ độc tài CSVN nhằm triệt hạ tiềm lực của phong trào dân chủ Việt Nam.