May 17, 2018

Công an có mặt sau khi kẻ cướp đã giết hại hai "hiệp sĩ đường phố" ở quận 3, TP.HCM. Ảnh: Tiền Phong

Thực thi pháp luật không chính danh, não trạng “an ninh nhân dân”

Sau khi sự việc hai thành viên của hội “hiệp sĩ đường phố” tại Sài Gòn bị giết chết, đã có rất đông ý kiến phản đối sự tồn tại của những tổ chức phi chính thức này, vì nó không phải là sự thể hiện của một nhà nước pháp quyền.

Đất đai: vàng và máu!

Sở hữu đất đai theo quan niệm của CSVN là phải đoạt lấy bằng vũ khí, đồng thời làm cho những ai bị tước đoạt không có khả năng đòi lại.