June 2, 2018

Sụp đổ! (Phần 2)

Thu không đủ chi, thâm hụt thương mại kéo dài, cạn kiệt dự trữ ngoại tệ, nợ công tăng cao… tương lai nào cho nền kinh tế?

Cổng vào Kings Romans Casino thuộc “Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng” ở tỉnh Bokeo, Lào. Ảnh: South China Morning Post

Trung Quốc và những “Tiểu Quốc” mang tên “Đặc Khu”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân “nhấn mạnh” tại phiên thảo luận về dự thảo Luật đặc khu Vân Đồn-Bắc Vân Phong-Phú Quốc rằng, “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”.