August 8, 2018

Tập Cận Bình.

“Uy tín của Tập Cận Bình bị sứt mẻ”

Lần đầu tiên, nhà lãnh đạo độc đoán Tập Cận Bình của Trung Quốc đang bị chỉ trích từ trong nước: Ông ta bị cho là đã không có đối sách thỏa đáng với Trump. Chuyên gia Willy Lam cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra phía sau hậu trường chính trị Trung Quốc.

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa sẽ diễn ra vào ngày 25-8-2018 tại Hoa Thịnh Đốn để tưởng nhớ và vinh danh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu tiên phong đã hy sinh trên đường về cứu nước.