March 17, 2019

Dòng người tị nạn từ Venezuela lũ lượt đổ vào các quốc gia láng giềng, trong đó có Colombia. Ảnh: zerohedge.com

Vụ tự sát của Venezuela: Những bài học từ một quốc gia thất bại

Thay vì một cuộc xâm lăng quân sự (của Mỹ), hy vọng tốt nhất của người Venezuela là đảm bảo rằng những ngọn lửa phản kháng đang bùng lên và bất đồng chính kiến xã hội không bị dập tắt và phong trào chống đối chế độ độc tài được giữ vững. Dù tương lai dường như là tuyệt vọng, một ngày nào đó truyền thống phản kháng này có thể đặt nền móng cho sự phục hồi của các tổ chức dân sự và thực hành dân chủ.