April 22, 2019

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Xã hội dân sự là nền tảng của quốc gia

Chủ Tịch Đảng Việt Tân ông Đỗ Hoàng Điềm nói về chủ trương “xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ” của Đảng Việt Tân. Theo ông, xã hội dân sự là một nếp sinh hoạt xã hội, trong đó mọi người dân đều có toàn quyền tự do để biểu hiện quan điểm và tư tưởng của mình, có toàn quyền tự do để vận động, tranh đấu cho quan điểm và tư tưởng của mình, kể cả tự do lập hội, lập nhóm để vận động cho quan điểm, tư tưởng, những vấn đề mình muốn đối với sinh hoạt trong xã hội.

Các hội đoàn dân sự phải có quyền chính trị Hiến định

Trong nội dung dự thảo luật về hội sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5/2019, cần làm rõ liệu có phân biệt về các quyền lợi chính trị giữa các hội đoàn dân sự có “đảng đoàn” với “không đảng đoàn”?

Người dân căng lều bạt chặn xe chở rác vào bãi rác Pha Lìn, Tỉnh Lai Châu

Người dân chặn xe rác vào bãi Phan Lìn

Hơn 100 người dân bản Nà Bỏ, huyện Tam Đường, Lai Châu đã căng lều bạt chặn xe chở rác vào bãi rác Phan Lìn để phản đối tình trạng ô nhiễm tại đây.