May 3, 2019

Facebook: Đừng Tiếp Tay Kiểm Duyệt Internet Tại Việt Nam

Theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam, Facebook đã kiểm duyệt những bài viết liên quan đến vụ ông Trọng bị đột quỵ. Việt Tân cùng 10 tổ chức NGO quốc tế lên tiếng yêu cầu Facebook phải ngừng tiếp tay việc kiểm duyệt Internet tại Việt Nam.

Nhật Bản vươn lên từ đống tro tàn sau khi bại trận tháng 9/1945 bằng nỗ lực của cả dân tộc, đã trải qua cuộc cải cách vĩ đại, kể cả chấp nhận sự giúp đỡ từ cựu thù là Mỹ và phe đồng minh.

Tháng Tư – nhìn người, nhìn lại mình

Không có gì có thể bào chữa cho tội ác của Đảng Cộng Sản đối với đất nước, dân tộc. Song việc một đảng cầm quyền bất tài, bất lực, phản dân hại nước như vậy vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay thì điều đó không thể đổ lỗi cho số phận hay chỉ là trách nhiệm của riêng Đảng Cộng Sản nữa, mà chính toàn thể người Việt Nam, trong và ngoài nước, phải cùng gánh trách nhiệm này.