October 30, 2019

Những cái giá phải trả cho thân phận “người rơm” với giấc mơ đổi đời

Nguyên nhân nào đã đẩy 39 người đến cái chết trong thùng đông lạnh vì thở không được? Theo báo cáo Hành Trình Nghiệt Ngã do các tổ chức chống buôn người thực hiện vào tháng Ba, 2019, thì kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa tất cả đều trở thành những yếu tố có liên kết với nhau, khiến một số người Việt Nam chọn con đường nghiệt ngã và đau đớn khi rời quê hương đi tha phương cầu thực.

Ông Lý Thái Hùng nói về cuốn sách mới “Đông Âu và Việt Nam: 30 Năm Nhìn Lại”

Nhân dịp đánh dấu 30 năm cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản Đông Âu, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân vừa cho ra mắt cuốn sách mới: Đông Âu và Việt Nam: 30 Năm Nhìn Lại (1989 – 2019). Trong cuốn sách thứ hai về Đông Âu, tác giả Lý Thái Hùng so sánh những thành tựu mà người dân Đông Âu đã đạt được sau 30 chuyển đổi từ thể chế độc tài cộng sản sang thể chế dân chủ, với những gì mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm chuyển đổi từ kinh tế tập trung chỉ huy sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.