January 13, 2020

Trấn áp Đồng Tâm

Bộ Công An và chính quyền thành phố Hà Nội tưởng là giết được cụ Lê Đình Kình là chấm dứt mọi phản kháng tại Đồng Tâm, cướp trắng 59 ha đất nông nghiệp giao cho Tập đoàn Viettel. Thế nhưng chính cái chết tức tưởi của cụ Lê Đình Kình và những người con, người cháu cùng với hàng chục “đồng chí” đã từng sát cánh với Cụ trong việc bảo vệ đất đai của xã Đông Tâm đang còn trong lao tù, sẽ là ngọn lửa chính nghĩa thôi thúc bà con Đồng Tâm tiếp tục hành trình đi tìm công lý và sự thật.

Đồng Tâm – Nước mắt & Máu

Tôi viết không phải để bênh bên nào, mà với một mục đích duy nhất là để cố gắng chạm tới sự thật. Tôi biết sự cố gắng này là rất khó và chắc chắn sẽ không đầy đủ và có thể có thiếu sót nhưng ai cũng có quyền thu thập thông tin và phát ngôn quan điểm của mình.

Bàn về việc này không chỉ để nêu ra đúng sai của sự việc vừa xảy ra mà còn để ứng xử sao cho có tình có lý với hậu quả của sự việc.