April 19, 2020

Tác hại của đại dịch COVID-19 toàn cầu. Ảnh: Twitter

Thế giới trong đại dịch COVID-19: Ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, bang giao quốc tế

Nói chung, với sự liên hệ mật thiết trong nền kinh tế toàn cầu hiện tại, một sự đình trệ kinh tế quan trọng trong khối Liên Âu và Bắc Mỹ sẽ gây ra một sự đình trệ, suy thoái dây chuyền trên toàn thế giới.

Trong đại dịch hiện nay, các giới chức chính trị, kinh tế Tây phương nhận đã ra sự lệ thuộc quá nhiều vào hàng hóa, nhất là các dụng cụ y khoa sản xuất từ bên Trung Cộng…

LS Nguyễn Văn Đài: Vì sao báo chí rầm rộ đưa tin về Đường “Nhuệ”?

Trong chương trình VN 360 kỳ nầy, Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định về tình hình Biển Đông gia tăng căng thẳng trở lại do Bắc Kinh lợi dụng trong lúc thế giới đang lo đối phó với dịch COVID-19, đã tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông, đồng thời có những hành động quyết đoán hơn để khẳng định chủ quyền của mình ở Biển Đông.

Ông cũng cho biết thêm thông tin về vụ án Đường “Nhuệ”, họ là những nhân vật như thế nào, tại sao vụ án này lại được báo chí rần rộ đưa tin như vậy?