May 7, 2020

LS Trần Hồng Phong nói về ngày đầu phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà báo Đoàn Bảo Châu phỏng vấn Luật Sư Trần Hồng Phong về diễn biến trong ngày đầu phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải mà ông có mặt tham dự theo giấy mời của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Luật Sư Trần Hồng Phong chia sẻ những điều ông đã trình bày trước tòa về những sai phạm trong quá trình điều tra vụ án Hồ Duy Hải dẫn đến việc kết án tử hình một người vô tội. 

Vụ oan án Hồ Duy Hải: Sau phiên toà giám đốc thẩm sẽ là gì?

Ngày 6 tháng Năm, Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xem xét lại bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải sau 12 năm. Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 6 – 8/5/2020.

Căn cứ vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, “Giám đốc thẩm là xét lại bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.”