November 14, 2020

Trụ sở Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN

EVN là nút thắt của sự phát triển Việt Nam

Trong nhiều năm qua Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), một doanh nghiệp nhà nước giữ độc quyền về thu mua và phân phối điện ở Việt Nam đã liên tục mắc những sai phạm nghiêm trọng trong quản trị doanh nghiệp. EVN còn gây thất thoát ngân sách nhà nước, cơ sở hạ tầng không đuợc  nâng cấp và cải thiện để cung ứng đủ nhu cầu phát triển của xã hội và nhất là môi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng.

ại Biểu Lưu Bình Nhưỡng tại diễn đàn quốc hội. Ảnh: Việt Nam Finance

Ung thư chính trị

Đại Biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có một phát biểu khá hay và thẳng thắn: “Có thể nói là vừa qua có trường hợp ung thư về mặt chính trị.”

Phát biểu của ông Nhưỡng căn cứ vào những thực tế diễn ra trong nhiều năm qua. Đó là sự suy thoái, xuống cấp về phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên đưa đến tình trạng ngày nay người dân không còn chút tin tưởng vào những gì đảng viên nói, đảng viên làm. Khi phát biểu về bất cứ vấn đề nào, tất cả đều bị dư luận đánh giá là giả dối, hoang tưởng.