December 3, 2020

Không bỏ quên và không hy sinh Nhân Quyền cho Thương Mại

Việt Nam và Liên Minh Châu Âu đang nỗ lực hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn. Một hiệp định thương mại tự do [EVFTA} vừa bắt đầu có hiệu lực vào tháng Tám. “Không bỏ quên và không hy sinh Nhân Quyền cho Thương Mại,” Dân Biểu Liên Bang Đức Künast [Chủ Tịch Nhóm Dân Biểu về Quan Hệ với Khối ASEAN] cảnh báo.

Đường tới… thiên đàng XHCN

Giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng của khu vực công và tư nhân Việt Nam đã đạt mức bình quân khoảng 5,7% GDP trong những năm gần đây, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đầu tư vào hạ tầng như đường xá, cầu cống là chi phí đầu tư lớn nhất trong các danh mục đầu tư công ở Việt Nam và đây cũng là lĩnh vực tham nhũng tồi tệ, chưa bao giờ giảm bớt.