January 20, 2021

Một nữ đại gia ở Hà Nội bị gạt chi ra gần 28 tỷ đồng (tương đương gần 1,4 triệu USD) để chạy chức vụ phó của Vụ Quan Hệ Quốc Tế thuộc Văn Phòng Chính Phủ. Ảnh: Internet

Câu chuyện chạy chức trước thềm đại hội 13

Giải quyết vụ lừa tiền chạy chức chạy quyền hơn 27 tỷ bằng cách truy tố 2 thủ phạm lừa gạt cũng chưa đúng, mà chỉ là hình thức cả vú lấp miệng em. Điều quan trọng là phải lôi bà đại gia kia ra tìm hiểu bà ta chạy chức vụ phó để làm gì. Đây có phải là một nơi có thể buôn bán làm giàu sau khi có được ghế vụ phó trong cơ chế của văn phòng chính phủ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những những người bất đồng chính kiến trước thềm đại hội 13. Ảnh: HRW

Đại hội 13: Năm năm chưa tới đã qua

Dù đại hội 13 của đảng Cộng Sản còn chưa diễn ra, năm năm tới đây có thể coi như là thời gian vô nghĩa cho những ai hy vọng vào một xã hội tự do và cởi mở hơn ở Việt Nam.