July 29, 2022

CSVN luôn miệng tuyên truyền quyền tự do ngôn luận được bảo đảm và tôn trọng ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Tự do ngôn luận

Quyền tự do ngôn luận bao gồm nhiều nội dung, nhưng nội dung quan trọng nhất là: quyền tự do phê phán.

Có thể xem quyền tự do phê phán như một thứ nhiệt kế để đo lường tính chất dân chủ của một chế độ. Ở đâu người dân không được quyền phê phán chính phủ, ở đó nhất định có những tên độc tài đang thống trị.

Bác sĩ nhi đồng khám bệnh một em bé. Ảnh: báo mạng Tiền Phong

Không thể cứu rỗi

Mặc dù không hỏi, không nói gì, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Trong khi mọi người có thể nhân văn với cháu bé con của kẻ đã hành hung bác sĩ, thì có ai nghĩ đến cảm xúc, danh dự, nỗi lo sợ, sự an nguy tính mạng của các bác sĩ khi làm việc không? Kẻ hành hung bác sĩ kia đã được các cơ quan công quyền xử lý ra sao?

Chính quyền TP. Hà Nội muốn khôi phục hệ thống loa phường. Ảnh: Báo mạng Sức Khỏe & Đời Sống

Dự án khôi phục loa phường và bản chất của nó

Đảng Cộng Sản (ĐCS) nó có những giá trị cốt lõi không thể thay đổi dù chế độ độc tài Cộng Sản có đổi màu như thế nào đi chăng nữa. Hai trong số những giá trị cốt lõi ấy chính là hình tượng lãnh tụ và chính sách tuyên truyền.