November 7, 2022

Những nền tảng tinh thần cho công cuộc canh tân: Tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm cần phải hiểu là một yếu tố quan trọng cần có trong mọi ngành nghề, trong mọi vị trí trong một xã hội tiên tiến. Từ người quân nhân, anh thợ xây dựng, bác tài lái xe bus, chị y tá, cô giáo, bác nông dân, chị bán hàng rong, anh lính cứu hỏa, anh kỹ sư cầu đường, người công nhân, anh cảnh sát,… cho đến người giám đốc, thị trưởng, dân biểu, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống.